FBQ logó_1

FBQ Consulting - Vállalati pénzügyek

Küldetésem

Pénzügyi szakértőként célom, hogy stratégiai partnereimmel pénzügyi, gazdasági, valamint jogi területen szerzett több évtizedes szakmai tapasztalattal segítséget nyújtsunk ügyfeleink számára, hogy a vállalkozásukkal kapcsolatos céljaikat megvalósítsák és szakmailag megalapozott üzleti döntéseket hozzanak.

Az FBQ Consulting által stratégiai együttműködésben nyújtott szolgáltatásokra magasan képzett, évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező közgazdász, pénzügyi tanácsadó, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő és jogász szakemberek a garanciák.

Magas szintű szakismerettel és precizitással állunk ügyfeleink rendelkezésére, legyen szó

  • Cégértékelésről (üzletrész adásvétel, M&A ügyletek, javadalmazási politika, tulajdonosi értékelés, peres ügyek, VC/PE)
  • Cégek komplex pénzügyi-gazdálkodási elemzéséről/értékeléséről és pénzügyi kockázatok azonosításáról
 • Beruházást megelőző megtérülési elemzésről, tulajdonosi döntéstámogatásról
  • ESG szempontokról és vállalati fenntarthatóságról
  • Bizalmi vagyonkezelési konstrukciók kialakításáról, továbbá 
  • Vállalkozásfejlesztési pályázatok, megalapozó tanulmányok, üzleti tervek elkészítéséről.
04 Küldetésünk másolata

Projektjeim során mindenkor ügyfeleim érdekeit és céljait tartom szem előtt. A közös munka során végig megbízóim rendelkezésére állok, az általam és stratégiai partnereim által képviselt szakterületeket érintően tanácsadással segítjük ügyfeleinket eligazodni az adott terület gazdasági, pénzügyi és jogi útvesztőiben, hogy a kellő szakmai információ birtokában tudják meghozni a számukra és vállalkozásuk számára megfelelő üzleti döntést.

Küldetésem minden esetben, hogy értéket teremtsek ügyfeleim és vállalkozásaik számára!

ABOUT

Szolgáltatások

vállalatértékelés

Cégek közgazdasági szemléletű értékelése

Üzletrész adás-vétel, M&A Ügyletek

Tőkebevonás/befektetés

Tulajdonosi értékelés, javadalmazási politika

Peres ügyek - jogviták

Pénzügyi elemzés

"Due diligence" pénzügyi átvilágítás

Pénzügyi kockázatelemzés

Beruházást megelőző megtérülési számítások 

ESG Tanácsadás

Vállalati fenntarthatóság

ESG Stratégia és riporting tanácsadás

CSRD, CSDD, ESRS, EU Taxonomy

Bizalmi vagyonkezelés

BVK Tanácsadás

BVK konstrukciók kialakítása

Generációváltás elősegítése

Megalapozó tanulmányok készítése

Egyes pályázatok különböző megalapozó tanulmányok (pl.: üzleti tervek, stratégiák, koncepciók, megvalósíthatósági tanulmányok, fejlesztési lobbianyagok) elkészítését írják elő. Ezekre elsősorban az Önkormányzatokat érintő fejlesztési operatív programok (TOP) esetében merül fel igény, de más területről származó források (pl.: banki beruházási hitel, magántőke /PE/, kockázati tőke /VC/ stb.) bevonása esetén is elvárt a döntéshozó részéről egy szakmailag megalapozott tanulmány, vagy üzleti terv megléte.

A megalapozó tanulmányok elkészítése időigényes feladat, komplex gondolkodást, speciális szakismeretet és precizitást igényel.

Ezen tanulmányok jellemzően sorsdöntőek a pályázatok és más források bevonásának sikeressége szempontjából. Az elbíráló testületek a legtöbb esetben ezek alapján ítélik meg a támogatásokat, ezért nem mindegy, hogy azt ki és milyen minőségben készíti el.

06 Megalapozó tanulmányok másolata

Pályázatírás - Projektmenedzsment

Pályázati projektek előkészítése
Támogatási kérelmek összeállítása és benyújtása
Teljeskörű projektmenedzsment

Mezőgazdaság

Vállalkozásfejlesztés


Terület- és településfejlesztés

Turizmus-Vendéglátás

IMG_2062

ABOUT

Jurdik Dániel vagyok, okleveles közgazdász, MSc diplomámat pénzügy szakon szereztem a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, jeles eredménnyel. A Kar mesterképzésének pénzügy szakán elért kiemelkedő tanulmányi eredményem elismeréseként kitüntető oklevelet kaptam.

Szakdolgozati kutató munkámat az alkalmazott vállalatértékelés hazai és nemzetközi szakirodalomban is elismert és alkalmazott eljárások bemutatása, majd esettanulmányként a mainstream vállalatértékelési módszertanok gyakorlati alkalmazása képezte, komplex pénzügyi elemzés (mérleg-, eredménykimutatás-, cash-flow elemzés, valamint pénzügyi mutatók – eszközszerkezet, tőkeszerkezet, likviditás, profitabilitás és tőkepiaci mutatók – elemzése és értékelése) elvégzésével.

Cégértékelés területén készített munkáim között megtalálható tőzsdei cég, hazai multinacionális vállalat, KKV szektorban tevékenységet végző társaság, valamint külföldi projektcég értékelése is egyaránt, így gyakorlati szakmai ismereteim széleskörben fednek le eltérő értékelési szituációkat.