Állattartó telepek megújításának támogatása

Állattartó telepek megújításának támogatása

A Vidékfejlesztési Program keretében 2021. május 28. napjától benyújtható támogatási kérelem állattartó telepek megújítására.

A benyújtás feltételeit és a támogatható tevékenységeket az alábbiakban foglaljuk össze.

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők,
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG),
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT),
 • fiatal mezőgazdasági termelő,
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv (Kormány előzetes hozzájárulásával)

Jogosultsági feltétel:

Állattartó telepek megújítására azok a Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be kérelmet, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

A Felhívás keretében támogatás az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:

– 1. célterületen baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk,);

– 2. célterületen sertésfélék (házi sertés, vaddisznó);

– 3. célterületen szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly)

– 4. célterületen juh- és kecske félék;

– 5. célterületen lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, csincsilla, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly.

A állattartó telepek megújítására igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke:

az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft,

a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft,

a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,

nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek:

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása (az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, valamint állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése
 • Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése. (Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.)
 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása (épület szigetelés, fűtés, hűtés, használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, stb.)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (napkollektoros, napelemes, biomassza, hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia használata, stb.)

A projekt keretében önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (
 • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló)
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:

Fenntartási kötelezettség a Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Kötelező vállalás:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. A bázislétszámot a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben a támogatást igénylő erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti év éves átlagos állatlétszáma adja.

Nem részesíthető támogatásban:

Az a mezőgazdasági termelő, aki a VP2-4.1.1.9-21 vagy a VP2-4.1.1.-20 felhívás keretében már részesült támogatásban

Az FBQ Consulting fiatalos és lendületes csapata készséggel áll leendő ügyfelei rendelkezésére, hogy a benyújtás napjára már elkészüljön a kérelem minden része.

A pályázati projektek kidolgozása során nem csak „adatgyűjtést” végzünk. Nem hárítjuk át ügyfeleinkre a szakmai anyagok elkészítését, a fejlesztési projektekhez kapcsolódó szöveges tartalmak és nyilatkozatok megírását, ezeket mi magunk készítjük el és töltjük meg szakmai tartalommal, hogy ügyfeleinknek ez ne okozzon fejtörést, ezt a terhet levegyük a vállukról és a lehető legkevesebb energiát kelljen a pályázati projektre fordítaniuk.

Munkákra pénzvisszafizetési garanciát vállalunk!

A ránk bízott munkát mi magunk végezzük el és nem adjuk alvállalkozásba, ezáltal garantálni tudjuk az általunk nyújtott magas színvonalú, gyors és rugalmas szolgáltatást. Rólunk bővebben itt olvashat!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és érdekli a mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázati lehetőség, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!