Kertészetek támogatása

Kertészetek támogatása

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása címmel érhető el pályázati felhívás.

A kertészetek támogatása célú, Vidékfejlesztési Program keretein belül közzétett felhívás legfontosabb feltételeit az alábbiakban mutatjuk be.

A felhívásra azok a Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be kérelmet vissza nem térítendő támogatásra, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. napjától 2021. augusztus 23. napjáig van lehetőség.

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők,
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG),
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT),
 • fiatal mezőgazdasági termelő,
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv (Kormány előzetes hozzájárulásával)

A felhívás keretében az alábbi projektekhez nyújtható támogatás:

 • 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 • 2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

Támogatás maximális mértéke:

 • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a
 • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek:

Gyümölcstermő ültetvények telepítése (Meghatározott gyümölcsfajokból ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott):

 • Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény.
 • Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően újratelepítése.

Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása (a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, kiépítése)
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (légkeverő berendezések, fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések, stb.)
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése, önjáró betakarítógépek beszerzése, Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése)

Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • Meghatározott gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei)
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése, Önjáró betakarítógépek beszerzése, betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók)

A projekt keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

Az 1. célterületben („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

b) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése:

c) Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése

d) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor, stb.)

e) Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az 1. célterületben („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:

a) Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)

Az 1. célterületben („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:

a) Támrendszer, kiépítése.

b) Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése.

c) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.

A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenysége: Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása

Az 1. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység:

Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.

A 2. célterület szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.

A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

a) 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.

b) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

c) Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

Fenntartási kötelezettség:

 • A támogatásban részesült ültetvényt az 1. számú mellékletben meghatározott ideig művelésben tartja;
 • Amennyiben a támogatásban részesült fajokból létrehozott ültetvény telepítése esetében a kötelező termesztésben tartás ideje, illetve a termőévek száma nem éri el a 3 évet, úgy a kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig;
 • Gép, eszköz beszerzése esetén, továbbá építéssel járó tevékenységre vonatkozóan a kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig;
 • A kötelező termesztésben tartási idő alatt az 1. célterület szerint telepített új gyümölcs ültetvények esetében és a 2. célterület szerint telepített fás szárú, cserje és félcserje típusú növények vonatkozásában a támogatással létrehozott ültetvény beállottságának el kell érni a 90%-os mértéket.

Kötelező vállalás:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

Az FBQ Consulting fiatalos és lendületes csapata készséggel áll leendő ügyfelei rendelkezésére, hogy a benyújtás napjára már elkészüljön a kérelem minden része.

A pályázati projektek kidolgozása során nem csak „adatgyűjtést” végzünk. Nem hárítjuk át ügyfeleinkre a szakmai anyagok elkészítését, a fejlesztési projektekhez kapcsolódó szöveges tartalmak és nyilatkozatok megírását, ezeket mi magunk készítjük el és töltjük meg szakmai tartalommal, hogy ügyfeleinknek ez ne okozzon fejtörést, ezt a terhet levegyük a vállukról és a lehető legkevesebb energiát kelljen a pályázati projektre fordítaniuk.

Munkákra pénzvisszafizetési garanciát vállalunk!

A ránk bízott munkát mi magunk végezzük el és nem adjuk alvállalkozásba, ezáltal garantálni tudjuk az általunk nyújtott magas színvonalú, gyors és rugalmas szolgáltatást. Rólunk bővebben itt olvashat!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és érdekli a mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázati lehetőség, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!