Cégelemzés

Cégelemzés

„Első szabály: ne veszíts pénzt! Második szabály: soha ne felejtsd el az első szabályt!”

Warren Buffet

Due diligence átvilágítás, azaz „Kellő alapossággal történő áttekintés”.

A kellő gondosság azt a folyamatot jelenti, amelynek során egy személy, vagy vállalat átvizsgálására kerül sor.

A cégátvilágítás egy vállalat pénzügyi és üzleti dokumentumainak a vizsgálatát jelenti abból a célból, hogy az érdekelt(ek) részére megállapítható legyen a vállalat aktuális helyzete, valamint hogy a céggel kapcsolatos információk, állítások megfelelnek-e a valóságnak.

Cégátvilágításra több okból is sor kerülhet, legjellemzőbb esetei cég adás-vétel, akvizíció, üzletrészvásárlás, vagy éppen menedzsment váltás, amikor igény merül fel arra, hogy egy átfogó képet kapjunk a cég pénzügyi helyzetéről, működéséről, esetleges kockázatokról.

A cégátvilágításnak helye lehet akkor is, ha annak tulajdonosa, vezetősége egy külső, független szakértő szemével kívánja felmérni és megismerni a vállalkozás aktuális helyzetét akár komplexen, akár 1-1 területet érintően.

Egy üzleti döntés meghozatala előtt nagyon fontos, hogy már annak előkészítő fázisában megbízható és pontos információkkal rendelkezzünk az érintett vállalkozás aktuális helyzetéről és az esetlegesen abban rejlő kockázatokról.

Ha egy cég/üzletrész megvásárlása az érintett vállalat átvilágítása nélkül történik meg, akkor kiteszi magát a rejtett kötelezettségek, elégtelen pénzügyi helyzet, illetve egyéb kockázatos tényezők veszélyeinek.

Az átvilágítási területek lehetnek:

  • a cég tevékenységének áttekintése, megismerése
  • szervezeti felépítés, HR – foglalkoztatással kapcsolatos kérdések
  • cég piaci helyzetének elemzése az alvállalkozói, szállítói, vevői kapcsolatok alapján
  • a cég pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése, kiemelve a vállalat likviditását, forrásszerkezetét, pénzügyi kötelezettségeit
  • jogi áttekintés, különösen peres ügyek terén
  • kiszervezett tevékenységek, különösen a bérszámfejtés és könyvelési tevékenység XXI. századi követelményeknek való megfelelősége, informatív jellege
  • egyéb iparági sajátosságok által meghatározott területek vizsgálata (pl.: gyártás-termelés folyamatelemzés)
  • munka- és tűzvédelmi szabályoknak való megfelelés vizsgálata

Gyakran előforduló probléma a foglalkoztatással kapcsolatos közterhek téves számítása, adminisztrációs hibák, amelynek racionalizálásával egyrészt csökkenthetők a költségek, másrészt elkerülhetőek az esetleges hatósági bírságok.

Tevékenységünk bemutatása

Vállaljuk cégek teljeskörű átvilágítását elsősorban pénzügyi, gazdasági, üzletviteli és HR szempontból, igény estén akár jogi aspektusból is, javaslatokkal elősegítve a vállalkozás versenyképességének és eredményességének növelését.

Tevékenységünk kiterjed gazdasági és pénzügyi elemzések elkészítésére és értékelésére, kockázati tényezők feltárására, javaslatok megfogalmazására.

Egy cég átvilágítása általában átfogó jellegű, de olyan is előfordulhat, hogy az átvilágítás csak 1-1 részterületet érint, az ügyfél igényének és a vizsgálat céljának függvényében.

A vizsgálatot kérő határozza meg, hogy pontosan milyen célú, jellegű és mélységű átvilágításra van szükség, milyen területeket érintsen a vizsgálat (pl.: komplex cégátvilágítás, vagy csak a vállalat likviditásának áttekintése a cél).

Az első, ingyenes konzultáció célja, hogy felmérjük az ügyfél igényeit, céljait, azok alapján javaslatot tegyünk a vizsgálati területekre, majd közösen, célzottan határozzuk meg az átvilágítás tárgyát.

Az átvilágítás céljának meghatározását követően kerülhet sor a vizsgálathoz szükséges adatok összeállítására. Az adatok összegyűjtése két módon történhet:

  • Vizsgálatot végző tanácsadó állítja össze a szükséges adatokat, dokumentumokat (egyedi adatgyűjtés)
  • Az ügyfél adja át a vizsgálandó anyagot összegyűjtve és rendszerezve az elemző részére (adatszoba)

Egy-egy javaslat a folyamatok szabályozására, racionalizálására is irányulhat, azonban az átvilágítás célja lehet csupán az is, hogy átfogó képet adjon a cég jelenlegi helyzetéről, átláthatóbbá tegye a vállalkozást, ezáltal felismerhetőek legyenek azok a területek, amelynek átstrukturálása szükséges lehet akár költségmegtakarítás, hatékonyság fokozása, akár jövedelmezőség növelés érdekében.

A cégátvilágítás érintheti a társaság jogi helyzetét is, amelynek vizsgálatát kiváló jogász kapcsolataink révén szintén be tudunk építeni vizsgálati programunkba. A folyamatban lévő perek, jogviták értékelése kiemelten fontos lehet, különösen egy esetleges pervesztesség esetén a vállalkozást terhelő kötelezettségek tekintetében.

A kellő alapossággal elvégzett átvilágítás során a kockázatot jelentő hibák, hiányosságok időben felismerhetőek, amelyre történő reagálással elkerülhető, hogy a vállalkozást felesleges kiadások, költségek, esetleges bírságok, vagy más fizetési kötelezettségek sújtsák.

Amennyiben az elemzés célja a cég értékének a megállapítása, úgy tekintse meg vállalatértékelési szolgáltatásunkat.

Forrás: A könyvelő (InterCom)